رویداد سیتی تریل

تعریف چالش:

هفته قبل خیلی خوب پا به پامون اومدین. واسه همین این هفته هم مسافت بیشتری رو با هم هستیم هم در کنار دو شهری مسیر تریل رو هم امتحان میکنیم. از ابتدای خیابان الف، 11 کیلومتر میریم به سمت ایستگاه اول توچال.

دم همه اونایی که پایه هستن گرم!

 

پ ن: 221 نفر کنارمون بودن.