کارگاه شماره 2 دونده شو

به جهت حفظ سلامتی شما عزیزان و مبارزه با بیماری کرونا و پیروی از محدودیت های اعمال شده درصورت بروز هرگونه تغییر در زمانبندی اجرا کارگاه مراتب اطلاع شما خواهد رسید