مربی

شبنم رضوان نوبهار

عضو هیئت علمی  دانشگاه خارزمی مدرس بین المللی دو و میدانی و آمادگی جسمانی عضو سابق تیم ملی دو و میدانی و نائب قهرمان آسیا

کلاس های مربی