ثبت نام برنامه تمرین آنلاین (آمادگی 10 کیلومتر ازمیر)

  • لطفا حتما شماره تلفنی که Whatsapp داشته باشد، وارد نمایید.
  • لطفا محدوده سنی خود را وارد نمایید
  • اینجانب آگاه هستم که انجام تمرینات ممکن است با ریسک آسیب و خطراتی همراه باشد و تهران کلاب هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

    آگاه هستم که شهریه پرداختی به هیچ عنوان تحت شرایط آسیب و... قابل استرداد و فریز کردن نمی باشد.

  • قیمت:
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .