نمایش فیلم 127hours

 

ظرفیت : 36 نفر

زمان : جمعه 25 خرداد/ 11:30 تا 13:30

مکان برگزاری : شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن ارغوان