کلاس آموزش دویدن هوشمندانه – مبتدی

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
  • مبتدی ها و کسانی که قصد کاهش وزن را دارند.
  • ورزشکاران غیر دونده ای که میخواهند به صورت اصولی دویدن را آغاز کنند.
آنچه در این دوره خواهید آموخت:
  • با سیستمهای مختلف تمرینی آشنا خواهید شد.
  • انواع مختلف دویدن را تجربه خواهید نمود.
  • حرکات بنیادین یا abc دو ومیدانی را به شکل صحیح می آموزید.
  • آشنایی جزئی با بدنسازی و فانکشنال دونده ها پیدا خواهید کرد.
  • به صورت خلاصه در ابتدای هرجلسه تمرین عملی، با مباحث تئوری آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی، تغذیه و علم تمرین آشنا خواهید شد.
شما بعد از این دوره:
  • رانینگ فرم شما تا حدی اصلاح خواهد شد.
  • آمادگی قلبی عروقی شما بهبودخواهد یافت.
  • برای ورود به دوره بعد آماده خواهید شد.