کلاس

کلاس بدنسازی دو استقامت
تعداد جلسات: 10 جلسه عملی
شروع کلاس: چهارشنبه 28 تیر ماه 1402
مکان برگزاری: محدوده فرمانیه
ساعت برگزاری: 7:00 الی 8:00 صبح
هزینه‌ی کلاس: 2.590.000 تومان
ظرفیت کلاس:
4 نفر
مدت كلاس:
60 دقیقه
روز برگزاری:
شنبه و چهارشنبه

ظرفیت تکمیل شده است