کلاس

دمو رایگان آشنایی با کلاس های تهران کلاب
تعداد جلسات: 1 جلسه عملی
شروع کلاس: یکشنبه ۱۹ تیر ماه 1401
مکان برگزاری: بام‌ سبز ایران مال
ساعت برگزاری: 7:00 الی 8:00 صبح
هزینه‌ی کلاس: رایگان
ظرفیت کلاس:
100 نفر
مدت كلاس:
60 دقیقه
روز برگزاری:
یکشنبه ۱۹ تیر ماه 1401
دمو رایگان آشنایی با کلاس های تهران کلاب
اگه شما مایل هستید با کلاس های دو هوشمندانه تهران کلاب آشنا شوید و یک جلسه با مربیان ما تمرین کنید،
این فرصت را از دست ندهید.

ظرفیت تکمیل شده است