مهدیس گلزار

مربی آمادگی جسمانی و فانکشنال انجمن آمادگی جسمانی

مربی بین المللی درجه یک دوچرخه سواری از فدراسیون جهانی

مربی  درجه 3 دوچرخه سواری فدراسیون دوچرخه سواری ایران

نایب رییس اسبق هیات دوچرخه سواری شمال غرب تهران