تیم تهران کلاب

نجمه مجیدی

نجمه مجیدی دکتری علوم و مهندسی آب از دانشگاه فردوسی مشهد،مدرس دانشگاه و مربی آمادگی جسمانی است. او بسیار علاقمند به حوزه آموزش، ورزش و تغذیه است. مهم‌ترین رسالت‌ ورزشی خود را مشارکت در رشد علم و آگاهی همچنین داشتن استمرار در مسیر درست سلامتی و مراقبت از خود و دیگران می‌داند. او پس از 6 سال ورزش مداوم از اردیبهشت 1400، دویدن را شروع کرد و با علاقه بیشتر به مطالعه در این حوزه پرداخت. هم اکنون همکار بخش تولید محتوای تهران کلاب است.