باغ پرندگان لویزان

تعریف چالش:

مسیر، این بار مثل زندگیه…! 15کیلومتر با شیب زیاد.

تو هوای سرد زمستون قراره حضورمون گرمابخش بشه.

 

پ.ن: با حضور 378 دونده.