نمایش مستند Free solo

 

ظرفیت : 90 نفر

زمان : جمعه 28 مهر / 11 تا 13

مکان برگزاری : شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن نارنجی