نمایش مستند من بولت هستم – I am Bolt

 

ظرفیت : 90 نفر

زمان : جمعه 27 مرداد / 11 تا 13

مکان برگزاری : شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن نارنجی