ثبت نام کلاس دو استقامت 23 بهمن ماه 1400- مهدیس گلزار – 7:00 الی 8:00 صبح