ثبت نام کلاس دویدن هوشمندانه نیمه حرفه ای 11 شهریور 1402 – محمد باقری تاج امیر و امیر طیب لی – 6:00 الی 7:30