دوشهری نیاوران

این دو شهری با همکاری کافه استرا، از نیاوران خیابان باهنر شروع میشه. تو این رویداد تصمیم داریم مسافت 8 کیلومتری رو بدویم.

 

پ ن: 189 دونده حضور داشتن.