نمایش مستند 14 قله: هیچ چیز غیرممکن نیست

14Peaks: Nothing Is Impossible

ظرفیت : 49 نفر

زمان : جمعه 24 آذر / 12 تا 14

مکان برگزاری : شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن آبی