نمایش مستند 14 قله: هیچ چیز غیرممکن نیست

14Peaks: Nothing Is Impossible

Capacity: 49 نفر

Time: جمعه 24 آذر / 12 تا 14

Venue: شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن آبی