چالش 1401 تهران کلاب

دقت داشته باشید ظرفیت استاندارد چالش به پایان رسیده است و ثبت نام دیر هنگام فقط جهت شرکت افرادی است که تا تاریخ ۱۸ اسفند موفق به ثبت نام و شرکت در چالش نشده اند.
توجه بفرمایید که پس از ثبت نام، شما مجاز به شرکت در چالش هستید ولی بسته چالش (ریس پک) پس از پایان چالش و تعطیلات نوروز برای شما ارسال خواهد شد. با تشکر