نمایش مستند Free solo

 

Capacity: 90 people

Time: جمعه 28 مهر / 11 تا 13

Venue: Shemiran Center, Cinema Campus, Orange Hall