نمایش Road to Boston

 

Capacity: 49 نفر

Time: جمعه 27 بهمن/ 12 تا 14:00

Registration Fee: 75,000 tomans

Venue: Shemiran Center, Cinema Campus, Arghvan Hall