نمایش مستند کیپچوگه: آخرین نقطه عطف – Kipchoge: The Last Milestone

 

ظرفیت : 90 نفر

زمان : جمعه 29 اردیبهشت / 11 تا 13

مکان برگزاری : شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن نارنجی