کارگاه

مبانی تئوری دو استقامت
ظرفیت: 32 نفر
زمان: جمعه ۵ اسفند 1401 / ۱۰ تا ۱۳
مکان: شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن ارغوان
هزینه‌ ثبت نام: 220.000 تومان
مدرس: میلاد میر موسوی
اطلاعات تکمیلی
توجه: این کارگاه صرفا مخصوص اعضای تهران کلاب میباشد که از عضویت آنها و حضورشان در کلاس ها بیش از 6 ماه میگذرد.  
  • بررسی ورزشهای استقامتی (دوهای استقامت) و جوانب آن
  • نکات کلیدی و کاربردی روانشناسی ورزشی در ورزشهای استقامتی
  • آشنایی با اصول اولیه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و نکات کاربردی در دوهای استقامت
  • آناتومی و اصول اولیه حرکات بدن و نکات کاربردی در مورد دویدن
  • شناخت برخی آسیبهای رایج در دوهای استقامت

ظرفیت تکمیل شده است