تیم تهران کلاب

مهدیس گلزار

مربی آمادگی جسمانی و فانکشنال انجمن آمادگی جسمانی

مربی بین المللی درجه یک دوچرخه سواری از فدراسیون جهانی

مربی  درجه 3 دوچرخه سواری فدراسیون دوچرخه سواری ایران

نایب رییس اسبق هیات دوچرخه سواری شمال غرب تهران

کلاس های تیم تهران کلاب

کلاس بدنسازی دو استقامت -
ظرفیت کلاس 15 نفر | شنبه و چهارشنبه روز در هفته
شروع کلاس : چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400
مکان برگزاری :

پارک پردیسان

اين دوره شامل 8 جلسه عملی جلسه تمرين می باشد

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
دوندگان دوی استقامت از سطح مبتدی تا پیشرفته.
آنچه در این دوره خواهید آموخت:
انجام تمرینات مقاومتی در کنار دویدن ریسک آسیب را به میزان زیادی کاهش می دهد و علاوه بر آن به بهبود عملکرد ورزشکار نیز کمک‌ می‌کند.
این دوره شامل:
تمرینات مقاومتی، ثبات بدن، پلی متریک، موبیلیتی و... می باشد و تمرکز اصلی بر روی عضلات اصلی درگیر به هنگام دویدن از جمله گلوت، هیپ فلکسورها، همسترینگ، چهارسر و ساق می‌باشد.
ملزومات دوره:
برای شرکت در این دوره همراه داشتن مت ورزشی، کش لوپ و... الزامی است.

ظرفیت تکمیل شده است

مدت كلاس : 60 دقیقه دقیقه
کلاس بدنسازی دو استقامت -
ظرفیت کلاس 15 نفر | شنبه و چهارشنبه روز در هفته
شروع کلاس : شنبه 5 تیر ماه 1400
مکان برگزاری :

پارک پردیسان

اين دوره شامل 8 جلسه عملی جلسه تمرين می باشد

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
دوندگان دوی استقامت از سطح مبتدی تا پیشرفته.

آنچه در این دوره خواهید آموخت:
انجام تمرینات مقاومتی در کنار دویدن ریسک آسیب را به میزان زیادی کاهش می دهد و علاوه بر آن به بهبود عملکرد ورزشکار نیز کمک‌ می‌کند.

این دوره شامل:
تمرینات مقاومتی، ثبات بدن، پلی متریک، موبیلیتی و... می باشد و تمرکز اصلی بر روی عضلات اصلی درگیر به هنگام دویدن از جمله گلوت، هیپ فلکسورها، همسترینگ، چهارسر و ساق می‌باشد.

ملزومات دوره:
برای شرکت در این دوره همراه داشتن مت ورزشی، کش لوپ و... الزامی است.

ظرفیت تکمیل شده است

مدت كلاس : 60 دقیقه دقیقه
کلاس بدنسازی دو استقامت -
ظرفیت کلاس 15 نفر | شنبه و چهارشنبه روز در هفته
شروع کلاس : شنبه 8 خرداد ماه 1400
مکان برگزاری :

پارک پردیسان

اين دوره شامل 8 جلسه عملی جلسه تمرين می باشد

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
دوندگان دوی استقامت از سطح مبتدی تا پیشرفته.

آنچه در این دوره خواهید آموخت:
انجام تمرینات مقاومتی در کنار دویدن ریسک آسیب را به میزان زیادی کاهش می دهد و علاوه بر آن به بهبود عملکرد ورزشکار نیز کمک‌ می‌کند.

این دوره شامل:
تمرینات مقاومتی، ثبات بدن، پلی متریک، موبیلیتی و... می باشد و تمرکز اصلی بر روی عضلات اصلی درگیر به هنگام دویدن از جمله گلوت، هیپ فلکسورها، همسترینگ، چهارسر و ساق می‌باشد.

ملزومات دوره:
برای شرکت در این دوره همراه داشتن مت ورزشی، کش لوپ و... الزامی است.

ظرفیت تکمیل شده است ظرفیت تکمیل شده است

مدت كلاس : 60 دقیقه دقیقه
کلاس بدنسازی دو استقامت -
ظرفیت کلاس 10 نفر | شنبه و دوشنبه روز در هفته
شروع کلاس : شنبه 16 اسفند ماه 1399
مکان برگزاری :

ولنجک

اين دوره شامل 8 جلسه عملی جلسه تمرين می باشد

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
دوندگان دوی استقامت از سطح مبتدی تا پیشرفته.

آنچه در این دوره خواهید آموخت:
انجام تمرینات مقاومتی در کنار دویدن ریسک آسیب را به میزان زیادی کاهش می دهد و علاوه بر آن به بهبود عملکرد ورزشکار نیز کمک‌ می‌کند.

این دوره شامل:
تمرینات مقاومتی، ثبات بدن، پلی متریک، موبیلیتی و... می باشد و تمرکز اصلی بر روی عضلات اصلی درگیر به هنگام دویدن از جمله گلوت، هیپ فلکسورها، همسترینگ، چهارسر و ساق می‌باشد.

ملزومات دوره:
برای شرکت در این دوره همراه داشتن مت ورزشی، کش لوپ و... الزامی است.

ثبت نام به پایان رسیده است

مدت كلاس : 60 دقیقه دقیقه