اهدای خون، اهدای زندگی
دوشنبه 9 مرداد ماه 1402 / Distance: 12 km
Start point: خیابان ولیعصر

Event is Finished!

About Event

سلام
فقط یه لحظه فکر کن!
فقط یه لحظه که الان اونقدر سالمی که میتونی همین الان پاشی و کیلومترها بدوی و دقیقا همین الان آدمهایی چشم انتظار بهبود عزیزانشون هستن تا فقط بتونن از روی تخت بیمارستان بلند بشن و چند قدم راه برن.

به مناسبت روز اهدای خون و برای ترویج فرهنگ “اهدای خون، اهدای زندگی” دوشنبه 9 مرداد، ما تهرانرها مسیر LIFE رو خواهیم دوید.

میتونی دوستات رو هم دعوت کنی و لینک شرکت در رویداد رو براشون بفرستی.
کسانی که مسیر رو توی هر ساعتی از روز دوشنبه 9 مرداد طی کنن، بج یادگاری از ما میگیرن.

مسیر رویداد:

Conditions of Participants

I hereby declare that I have read all the following and I am committed to carrying them out:

  • - I have reviewed the training route in advance and am aware of all the environmental factors and urban obstacles along the way.
  • - During the exercise, it is required to use sports equipment and use sidewalks and safe routes for pedestrians, and if there is a requirement to cross intersections, avoid any dangerous movement by maintaining precautions and respecting the right of way.
  • - I have the appropriate health and physiological preparation to participate in the exercise and in case of any injury such as shortness of breath, heart problems, bone damage, etc., I take responsibility for the medical consequences and assistance
  • - My participation is because of sports activities and I do not pursue any political or social goals.
  • اینجانب ملزم به رعایت کلیه قوانین مدون جمهوری اسلامی در خصوص پوشش، رفتارها و هنجارهای اجتماعی می‌باشم و کلیه تبعات ناشی از رعایت نکردن آن را بر عهده می‌گیرم.
  • - I take responsibility for the care and protection of all my personal belongings during training.

I agree with all the above conditions.

( با تائید موارد فوق حق هرگونه شكایت از اعضاء كلوپ تهران را از خود سلب می‌نمایم)

Video

EmptyVideo