اهدای خون، اهدای زندگی
دوشنبه 9 مرداد ماه 1402 / Distance: 12 km
Start point: خیابان ولیعصر

Event is Finished!

About Event

سلام
فقط یه لحظه فکر کن!
فقط یه لحظه که الان اونقدر سالمی که میتونی همین الان پاشی و کیلومترها بدوی و دقیقا همین الان آدمهایی چشم انتظار بهبود عزیزانشون هستن تا فقط بتونن از روی تخت بیمارستان بلند بشن و چند قدم راه برن.

به مناسبت روز اهدای خون و برای ترویج فرهنگ “اهدای خون، اهدای زندگی” دوشنبه 9 مرداد، ما تهرانرها مسیر LIFE رو خواهیم دوید.

میتونی دوستات رو هم دعوت کنی و لینک شرکت در رویداد رو براشون بفرستی.
کسانی که مسیر رو توی هر ساعتی از روز دوشنبه 9 مرداد طی کنن، بج یادگاری از ما میگیرن.

مسیر رویداد:

Video

EmptyVideo