بسته های پزشکی-ورزشی

به منظور به حداکثر رساندن فوائد حاصل از فعالیت‌های بدنی بویژه دو، پیش از شروع ورزش، تست‌های مختلف سنجش سطح سلامت جهت شناسایی وضعیت فعلی بدن انجام می‌گیرد
. تهران‌کلاب با همکاری مجموعه های مختلف شامل فیزیوتراپی و سایر مراکز پزشکی ورزشی اقدام به انجام معاینات بالینی و تست‌های پزشکی ورزشی مینماید. پس از تلفیق نتایج معاینات با تاریخچه پزشکی هر فرد، مشخص کردن محدوده فعالیت‌های فیزیکی بر اساس قوت‌ها و ضعف‌های بدنی وی دستوراتی را برای مربیان ورزشی تهران کلاب ارسال می‌نماید.
بر همین اساس مربیان تهران کلاب با دریافت اطلاعات لازم و منطبق با عادات، علائق و اهداف هر فرد، بهترین برنامه تمرینی را طراحی می‌نمایند.اهداف هر فرد، بهترین برنامه تمرینی را طراحی می‌نمایند.