مربی

حمید اعتمادی

حمید اعتمادی، بنیانگذار تهران کلاب و رویدادهای جمعه تهران، ورزشکار و دونده حرفه ای حضور دارد.

کلاس های مربی

دويدن هوشمندانه - سطح مبتدی
ظرفیت کلاس 15 نفر | 5 روز در هفته
شروع کلاس از : هفته اول آبان ماه
مکان برگزاری :

پارك ملت (داراي پيست تارتان)

اين دوره شامل 10 جلسه تمرين می باشد

آنچه خواهيم آموخت: راننيگ فرم، اصلاحات حركت دويدن، تمرينات تخصصى كششى قبل و بعد از تمرين، آشنايي و آموزش اپليكيشن استراوا رژيم غذايي مربوط به دويدن آشنايي با مكمل هاي مربوطه و افزايش سطح كيفيت دويدن. بعد از تكميل شدن ظرفيت: يك جلسه معارفه اعضا و كلاس تئوري آموزش اصول و آشنايي با اصطلاحات دويدن و نوع تمرينات داريم

مدت كلاس : 1:20 دقیقه