درباره کلاس ها

تهران کلاب در راستای مسئولیت اجتماعی خود و گسترش فرهنگ دویدن، از سالهای گذشته کلاس های آموزشی متعددی را به صورت خصوصی و گروهی تحت عنوان دویدن هوشمندانه برگزار نموده است.

در طی این سال ها تهران کلاب صدها دونده آماتور پرورش داده و بسیاری ار آنها موفق به شرکت و ثبت رکورد در مسابقات مختلف بین المللی و داخلی شده اند.